Ogłoszenia Parafialne
XVII Nierdziela zwykla 27 lipca 2014 r.    U ministrantów przy wyjściu z kościoła, jest  do nabycia  prasa katolicka. W Gościu Niedzielnym polecamy przeczytać: „Lekcja sowieckości”, w Niedzieli polecamy artykuł: „Szpital bez...

wiecej

Kontakt

Parafia pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.
ul. Helenowska 3
05-804 Pruszków
kancelaria: (022) 728-19-92
tel. i fax proboszcz: (022) 728-44-93

Konto parafialne Bank PEKAO SA
16 1240 6380 1111 0000 5113 5001

www.sw-jozef.pl

Wierzę w Syna Bożego

XVIII Niedziela zwykła

03 sierpnia 2014 r.

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza (Iz 55,1-3a)
To mówi Pan Bóg: Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.


REFREN: Otwierasz rękę, karmisz nas do syta
Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.


Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę
i karmisz do syta wszystko, co żyje.


Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.


Czytanie z Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8,35.37-39)
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.


Ewangelia według Św. Mateusza (Mt 14,13-21)
Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść! Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście Mi je tutaj! Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Grafik na 3 sierpnia 2014 r. XVIII Niedziela zwykła
Godz.   7.00 – ks. Senior
Godz.   8.30 – ks. Senior
Godz. 10.00 – ks. Proboszcz
Godz. 11.30 – ks. Krystian
Godz. 13.00 – ks. Krystian
Godz. 18.30 – ks. Proboszcz - nabożeństwo
Godz. 19.30 – ks. Andrzej

Msze św. w niedziele i święta

 W niedziele i święta:

7.00, 8.30, 10.00, 11.30 (z udziałem dzieci), 13.00 oraz 18.00 i 19.30

W okresie wakacji  w niedzielę i święta nie ma Mszy św. o godzinie 18.00.

Dnia 25 grudnia w Święta Bożego Narodzienia oraz 1 stycznia w Nowy Rok - nie ma Mszy św. o godzinie 7.00

W dni powszednie:

7.00, 7.30, 8.00 oraz 18.00 i 19.00

W okresie wakacji  nie ma Mszy św. o godzinie 7.30 i 18.00.

Kancelaria Parafii  czynna:

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach 9.00 - 10.00 oraz 16.00 - 18.00

W soboty niedziele i święta - kancelaria nieczynna.

tel. 0(22)728-19-92 w godzinach urzędowania.

Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna

obrazek

Dodano: 30.07.2014 godz. 14:19

3 sierpnia, w niedzielę, o godz. 17.00, na parkingu przy studni wody oligoceńskiej będzie podstawiony samochód ciężarowy, który przyjmie bagaże pielgrzymów z Grupy Pomarańczowej WAPM.

Otwarta Dłoń - ZAPRASZA

obrazek

Dodano: 10.07.2014 godz. 12:21

http://www.otwartadlon.pruszkow.pl/ mail:  otwartadlon2013@o2.pl

Nawiedzenie parafii przez Maryję w Jasnogórskim wizerunku

obrazek

Dodano: 29.06.2014 godz. 18:11

W piątek 27 czerwca o godz. 17.00 przybyla do naszej parafii Maryja w Jasnogórskim wizerunku. Nawiedzenie rozpoczęlo sie nabożeństwem oczekiwania oraz uroczystą Mszą Św. pod przewodnictwem Księdza Kardynała Kazimierza Nycza. Przez...